vend
   
Головна сторінкаАГАТ-25КЗагальні характеристикиЗастосуванняРезультати застосуванняПублікації в прессіНІЗІНAGAT-25K [en]

Агат-25К - біофунгіцид нового покоління

Журнал "Пропозиция" №3/2003, с.70

Екологічна та економічна доцільність застосування його у сільському господарстві України

3а останні рони в сільському господарстві України намітились певні позитивні тенденції у нарощуванні виробництва рослинницької продукції. Однак темпи і обсяги залишаються досить низькими.

Однією з основних причин є значне зменшення обсягів внесення органічних та мінеральних добрив, засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів через різке підвищення цін на агрохімікати та фінансово-господарську нестабільність переважної більшості сільськогосподарських товаровиробників.

Помітно погіршились якісні показникипродукції рослинництва внаслідок забруднення ґрунту, води та атмосфери токсичними речовинами антропогенного походження, а також радіонуклідами в наслідок аварії на ЧАЕС.

Така ситуація спонукала науковців і виробничників на пошуки альтернативних шляхів ефективного ведення сільського господарства на основі широкого застосування бактеріальних і інших препаратів біологічного походження, технологій, які сприяють підвищенню біологічної активності ґрунтів, зменшенню антропогенних навантажень на людину, тваринний і рослинний світ.

Як показала вітчизняна і зарубіжна практика, біометод в аграрному виробництві може і повинен стати одним із основних напрямків вдосконалення сільськогосподарського виробництва оскільки це сьогодні реальний шлях зменшення забрудненості довкілля, відтворення природної родючості ґрунтів, отримання екологічно чистої високоякісної продукції. При цьому є реальна можливість у декілька разів зменшити грошові і матеріальні витрати на застосування агрохімікатів, а продукцію рослинництва зробити високорентабельною та конкурентноспроможною.

Характерним позитивним прикладом цього є результати багаторічної співпраці Поліського філіалу ННЦ "ІГА ім. О.Н. Соколовського" з Центром біологічної стимуляції та захисту рослин ТОВ "БІО ВІЗ і Ко" Російської Феде­рації, науковими установами України з дослідження, проведення виробничих випробувань, вдосконаленню технологій виробництва та застосування біологічного препарату Агат-25 та його модифікацій.

Сьогодні можна з впевненістю сказати, що це вже готовий продукт, який декілька років широко застосовується у народному господарстві Росії, Білорусі і інших країн СНД. У 2002 році біофунгіцид Агат-25К отримав офіційний статус і в Україні.

Основу біопрепарату складають бактерії Pseudomonas aureofaciens H -16, продукти їх життєдіяльності, збагачені природними індукторами імунітету рослин. Препарат імунізує рослину шляхом формування неспецифічної системної стійкості до збудників хвороб та до ряду несприятливих факторів оточуючого середовища, таких як засуха, низькі і високі температури. Препарат володіє також безпосередніми фунгіцидними діями на патогени, активізує ростові процеси у рослин, сприяє покращенню їх мінерального живлення за рахунок фіксації азоту з повітря та переводу у засвоювану форму нерозчинних форм фосфатів, очищенню ґрунту від залишків отрутохімікатів, відтворенню і активізації життєдіяльності ко­рисної мікрофлори.

Крім того, до складу біопрепарату Агат-25К входять біологічно активні речовини з паростків рослин, збалансований набір стартових доз основних мікро- та макроелементів, флавоноїдні речовини та активні фракції хвойного екстракту.

Біофунгіцид доцільно застосовувати при обробці насіння перед посівом зернових, зернобобових, технічних та овочевих культур, а також їх рослин у найбільш важливі фази розвитку замість хімічних пестицидів, а за потреби - в композиціях з ними у відкритому та закритому ґрунті в усіх грунтово-кліматичних зонах України з використанням серійних машин і обладнання.

Агат-25К сумісний з пестицидами, має достатньо тривалий термін зберігання з великим діапазоном температур, зручну препаративну форму, малі норми витрати, відносно невисоку споживчу вартість і, що можливо найголовніше сьогодні, цей препарат абсолютно безпечний для людини, теплокровних тварин, риб, бджіл та корисної мікрофлори ґрунту.

Результати багаторічних наукових досліджень, державних випробувань та виробничих перевірок, проведених більш як 20-ма науково-дослідними і навчальними закладами, багатьма сільгосппідприємствами України, Росії і Білорусі підтвердили ефективність біопрепарату.

В переважній більшості польових і лабораторних дослідах рівень ураження зернових, зернобобових культур, кукурудзи, гречки і картоплі найбільш поширеними хворобами (кореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз, фузаріоз і інші) був не гірший показників дії загальновідомих токсичних препаратів хімічного походження (таблиці 1,2).

Таблиця 1

Стійкість сільськогосподарських культур до основних хвороб (Зведені дані результатів досліджень Житомирської агроекологічної академії)

Хвороби Обробка насіння перед посівом, % ураженості хворобами
Оз. пшениця, Миром. 61 Оз. Жито, Ніка Яр. ячмінь, Роланд
Фундазол Агат Фундазол Агат Фундазол Агат
Кореневі гнилі 21,1 20,8 11,3 8,5 12,2 12,6
Септоріоз 24,7 24,3 45,0 33,8 - -
Борошниста роса 22,2 20,5 - - - -
Бура іржа 6,9 6,9 - - - -
Гельмінтоспоріоз - - - - 15,4 15,5

Таблиця 2

Стійкість сільськогосподарських культур до основних хвороб (Зведені дані результатів досліджень Житомирської агроекологічної академії)

Озима пшениця, обробка вегетуючих рослин

Назва препаратів Біологічна ефективність, %
Борошниста роса Септоріоз Бура іржа Фузаріоз колоса
Альто, 40% 92,3-96,7 82,9-88,7 85,7
Тилт, 25% 69,2-74,3 29,3-78,5 79.3 4,2
Агат-25К 61,0-67,2 47,5-66,6 75,8 60,3

Ярі ячмінь і пшениця

Варіанти Біологічна ефективність, %
Яра пшениця Ярий ячмінь
Кор.гнилі Бор.роса Септоріоз Іржа Кор.гнилі Плямистості
Обробка насіння Раксіл, 2% Агат-25К 30,4-55,7 42,7-56,8 8,2 10,5 4,4-18,9 3,4-12,3 12,8 7,8 24,0-29,9 30,2-53,2 1,3-10,8 6,8-36,5
Обробка насіння і вегетуючих рослин Раксіл, 2%+Тилт, 25% Агат-25К+Агат-25К 33,4-44,2 44,0-58,1 71,0 78,4 74,8-796 78,7-82,0 75,4 79,3 25,1-25,8 49,5-54,5 71,6-79,3 66,8-82,3

 

В умовах штучного інфекційного фону ефективність дії біофунгіциду Агат-25К проти фузаріозу колоса була вищою, порівняно з хімпрепаратом-еталоном (Фолікур БТ, 22,5%) і сягала 77,2%. При проведенні апробації в польових умовах біологічна ефективність Агат-25К була на рівні 60,3%, дещо поступаючись Фолікуру БТ - 67,4%.

В наслідок цього і завдяки іншим позитивним якостям біофунгіциду Агат-25К забезпечено підвищення продуктивності досліджуваних культур на 5-30%. Абсолютна прибавка врожайності за узагальненими даними наукових установ зернових становить від 1,5 до 9,5 ц/га, кукурудзи на зерно - від 1,8 до 4,7 ц/га і зеленої маси - від 12 до 37 ц/га, однорічних травосумішок - від 15 до 38 ц/га зеленої маси, картоплі - від 15 до 49 ц/га. цукрових буряків - від 23 до 45 ц/га в порівнянні з контрольними ділянками.

Найбільш контрастні показники по продуктивності зернових культур отримані при застосуванні Агат-25К на різних фонах азотного і фосфорного живлення. При цьому спостерігається найбільш позитивний вплив біопрепарату при низьких дозах внесення азотних і фосфорних добрив. Найвища урожайність зернових при вирощуванні за традиційними технологіями (застосування хімпротруювачив насіння при оптимальних дозах NPK ) забезпечується Агатом на фоні зі зменшеними на 20-30% дозами азотних і фосфорних добрив, що є практичним підтвердженням мобілізуючих властивостей біопрепарату Агат-25К.

За останні роки проводились дослідження по комплексному застосуванню Агату 25К. Результати підтвердили доцільність цього методу. При обробці насіння перед посівом з послідуючими обробками рослин в період їх активної вегетації біопрепаратом продуктивність зернових та однорічних травосумішок на 3,5-17,0 % перевищила результати, отримані при застосуванні Агату лише під час обробки насіннєвого матеріалу, а в порівнянні з контрольними ділянками урожайність зросла на 12-45 відсотків.

Це обумовлено властивістю біопрепарату підвищувати загальний імунітет рослин протягом усього вегетаційного періоду. При попаданні на листя складові Агату індукують накопичення в тканинах фітоалексинів, які підвищують стійкість рослин до фітопатогенів. Крім того, при вегетативних обробках активізується загальний розвиток рослин з орієнтацією на підвищення їх продуктивності та покращення якості продукції. За даними різних авторів Із усіх мікроорганізмів, здатних до деструкції агрохімікатів, найбільшу активність проявляють бактерії Pseudomonas aureofaciens H 16, оскільки вони багаті на ферменти, які здатні розкладати складні хімічні речовини до нетоксичних простих, що використовуються далі клітинами як джерело живлення та енергії.

Проведеними пошуковими та експериментальними дослідженнями виявлено радіопротекторні і деструктивні властивості біопрепарату по відношенню до радіонуклідів, залишків у ґрунті хімічних токсичних речовин та важких металів. Встановлена тенденція щодо зменшення надходження радіонуклідів у рослинницьку продукцію, а також зниження рівня забрудненості ґрунту залишками агрохімікатів. Так, забрудненість зерна озимої пшениці сорту Миронівська 61 Cs -137 на дослідних ділянках більше як у п'ять разів була нижчою в порівнянні з контрольними, вівса - у два і більше разів, зеленої маси кукурудзи - на 33 відсотки.

Отже біологічний препарат Агат-25К при широкому і системному його застосуванні у сільськогосподарському виробництві може вже сьогодні стати однією із основних складових біологізації землеробства, сприятиме відновленню і покращенню природної родючості ґрунтів, зменшенню екологічного тиску на людину і оточуюче середовище.

Агат-25К і економіка

Економічна ефективність застосування біофунгіциду Агат-25К визначається рядом факторів, тісно пов'язаних з його корисними властивостями, а саме:

1. Ростстимулюючі та антидотні функції препарату сприяють підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур, покращенню якісних показників - вміст клейковини, сухої речовини, цукрів, білку і інших. Це реальне збільшення прямих доходів товаровиробника. Вартість додаткової продукції, отриманої з одного гектара, знаходиться в межах при вирощуванні зернових -180 - 360 грн., гороху - 480-550 грн., гречки – 220 - 240 грн., травосумішок – 190 - 250 грн цукрових буряків - до 1000 і більше гривень.

2. Фунгіцидні властивості та відсутність резистентності дозволяють суттєво зменшити затрати сільгоспвиробників на придбання засобів захисту рослин, оскільки відносна вартість біопрепарату в розрахунку на тонну насіння та гектар посівів, що обробляються Агатом, значно нижча в порівнянні з пестицидами. Це співвідношення знаходиться в межах від п'яти до 12 pa зів на користь біопрепарату.

Крім того, завдяки малим нормам застосування відпадає потреба будувати за всіма вимогами безпеки сховища для отрутохімікатів

3. Завдяки мобілізуючим властивостям препарату рослини додатково засвоюють з повітря 20-30 кг азоту та стільки ж фосфору з ґрунту. що дозволяє на 25-30% скоротити обсяги придбання і застосування мінеральних добрив

М. Й. Шевчук,
Директор Поліського філіалу ННЦ
"ІГА ім. О. Н. Сокаловського",
доктор с.-г. наук
С. В. Кичук,
Заступник начальника правління
сільського господарства
і продовольства
Луцької райдержадміністрації
В. О. Каїачєєць.
Генеральний директор
ТОВ "Біозахист"
м. Луцьк

 
18008, м. Черкаси
вул. Смілянська, 118, офіс 301
тел. (0472) 63-84-06
63-67-55, 63-78-10