vend
   
Головна сторінкаАГАТ-25КЗагальні характеристикиЗастосуванняРезультати застосуванняПублікації в прессіНІЗІНAGAT-25K [en]

Високоефективний біофунгіцид

Журнал Захист рослин №11/2003, с.18

Г.І. САВЧЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук; М.К. КУЗЬМИЧ, кандидат сільськогосподарських наук; В.П. КИРИЛЮК, О.З. ЩЕРБИНА, Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція

Агропромисловий комплекс є основним у народному господарстві Хмельницької області. Тому втрата сільським господарством здатності до відтворення негативно відображається на соціально - економічній ситуації не тільки на селі, а й у всьому регіоні.

Длявиправлення такого становища розроблена і поступово реалізується "Комплексна програма розвитку сільського господарства області на 2001—2005 рр. і на період до 2010 року". Одним із головних напрямів програми є вповільнення процесу деградації земель з наступним відновленням і підвищенням природної родючості грунтів, раціональне ведення відтвореного сільськогосподарського виробництва з отриманням високоякісної конкурентоспроможної продукції.

Певною міою, як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, це можна здійснити за широкого впровадження біологічних засобів стимуляції розвитку та захисту рослин, біотехнологій при вирощуванні сільськогосподарських культур.

У цьому напрям у нас вже е певні наробки і досвід. З 1992 року діє стаціонар польових досліджень з ухилом на біологізацію землеробства, де вивчається вплив елементів біологізації на родючість Грунту (розширення площ під посіви багаторічних бобових трав, післяжнивні посіви на зелене добриво, використання соломи як добрива та інші), а на тимчасових дослідах відстежується вплив біопрепаратів, стимуляторів, регуляторів росту й інших речовин біологічного походження та агротехнічних прийомів на продуктивність сільськогосподарських культур, якість продукції, відновлювальні процеси у грунті тощо.

Для здійснення задуманого використовуємо як власний досвід, так і наробки науковців і практиків інших регіонів країни та зарубіжних країн. Останнім часом нас зацікавив своїми потенційними можливостями біофунгіцид Агат-25К, з 2002 року дозволений для використання в сільськогосподарському виробництві нашої країни.

Основою біопрепарату є бактерії Рхечгіотопаз аигео/асіепз Н-16, продукти їх життєдіяльності, збагачені природними індукторами імунітету рослин. Препарат імунізує рослину шляхом формування неспецифічної системної стійкості щодо збудників хвороб, та ряду несприятливих факторів навколишнього середовища, таких як посуха, низькі й високі температури. Препарату властиві також безпосередній фунгіцидний вплив на патогени, він активізує ростові процеси у рослин, сприяє покращенню їх мінерального живлення завдяки фіксації азоту з повітря та переведенню у засвоювану форму нерозчинних форм фосфатів, очищенню ґрунту від залишків отрутохімікатів, відтворенню і активізації життєдіяльності корисної мікрофлори.

Крім того, до складу біопрепарату : Агат-25К входять біологічно активні речовини з паростків рослин, збалансований набір стартових доз основних мікро- та макро елементів, флавоноїдні речовини та активні фракції хвойного екстракту.

Біофунгіцид застосовується при обробці насіння перед сівбою зернових, зернобобових, технічних та овочевих культур, їх рослин у найбільш важливі фази розвитку замість хімічних пестицидів, а при потребі — в композиціях з ними у відкритому та закритому грунті з використанням серійних машин і обладнання.

З практичної точки зору сьогодні важливо, що Агат-25К сумісний з пестицидами, має достатньо тривалий термін зберігання з великим діапазоном температур, зручну препаративну форму, малі норми витрати, відносно невисоку споживчу вартість і, що найголовніше, цей препарат абсолютно безпечний для людини, теплокровних тварин, риб, комах та корисної мікрофлори грунту.

Для підтвердження ефективності дії Агату-25К в умовах Хмельницької області науковцями нашої дослідної станції у 2002—2003 роках закладено ряд польових дослідів за існуючою методикою. Всі культури вирощували за традиційними технологіями для регіону на однаковому агрофоні, без створення особливих умов для конкретних варіантів дослідів.

При вирощуванні ярої пшениці та ячменю біопрепарат Агат-25К застосовували як протруйник насіння перед сівбою у порівнянні з хімпротруйником Дивіденд, іншими стимуляторами.

Для повнішого вивчення можливостей всі препарати застосовували як у чистому вигляді, так і у композиціях, тобто — у бакових сумішах з хімпротруйником. Протягом вегетації вели фенологічні спостереження, відбирали зразки для визначення відмінностей за варіантами в різні фази розвитку рослин.

Слід зазначити, що у варіантах з Агат-25К спостерігався активніший процес формування і розвитку посівів від сходів до збирання врожаю — випереджаючий ріст рослин як ярої пшениці, так і ярого ячменю, активність процесу кущення, формування стеблолисткової маси та урожаю зерна. Рослини зернових у відібраних пробах вирізнялись висотою і товщиною стебел, шириною листя, розміром коріння та колоса у бік збільшення порівняно з еталоном та іншими препаратами і значно (на 25—30%) від рослин на контрольних ділянках. Збирання ярих зернових проведено в повній стиглості. Результати обліку врожаю наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових
в залежності від способів обробки насіння,
2002 рік середня урожайність, и/га

Назва культур Контроль (без обробки) Препарати Препарати + Дивіденд
Дивіденд Агат Клепс Вмістим С ІД-82 Агат Клепс Емістим С ІД-82
Яра пшениця, сорт Колективна 3 23,2 24,7 27,0 25,6 24,5 24,8 28,8 26,4 25.5 26,0
Ярий ячмінь, сорт Звершення 29,3 30,7 34,6 33,1 31,6 30,9 35,0 34,2 32.7 32.9

Подані у таблиці дані підтверджують високу господарську ефективність біопрепарату Агат-25К. При застосуванні його як протруйника насіння забезпечено найбільший приріст урожаю серед усіх варіантів досліду порівняно з контролем — ярої пшениці на 16,4 та ярого ячменю на 18,1 відсотка. В композиції з Дивідендом проявились стимулюючі та антидотні властивості біопрепарату Агат-25К, що забезпечили найвищий приріст урожаю ярих зернових (19,4 і 24,1%) порівняно з контролем. Крім того, отримано також істотний приріст продуктивності ярої пшениці і ярого ячменю порівняно з еталонними варіантами.

У цьому ж році було закладено виробничий дослід з перевірки фунгіцидних можливостей Агату-25К при вирощуванні ярої пшениці сорту Колективна 3. Насінницькі посіви у фазі кущення обробляли робочим розчином біофунгіциду Агат-25К та в баковій суміші з половинною нормою хімічного фунгіциду Альто Супер.

Під час обліку встановлено, що на контрольних ділянках спостерігалось поширення хвороб (борошниста роса, септоріоз листя та фузаріоз колоса) протягом усієї вегетації ярої пшениці. У варіантах з внесенням Агату та суміші його з Альто Супер борошниста роса зникла, а септоріоз листя припинив розвиток. Фузаріоз колоса хоч і незначною мірою, але продовжував поширюватись. Це є підтвердженням доцільності ще бодай однієї обробки посівів у фазі трубкування, поскільки біопрепарат має властивість підвищувати загальний імунітет рослин протягом усього вегетаційного періоду. При потраплянні на листя складові Агату індукують накопичення в тканинах фітоалек синів, що підвищують стійкість рослин проти фітопатогенів. Крім того, при вегетативних обробках активізується загальний розвиток рослин з орієнтацією на підвищення їх продуктивності та покращення якості продукції.

Дані структурного аналізу свідчать про збільшення висоти рослин на 7%, довжини колоса — на 28%, кількості колосків та кількості зерен в колосі, відповідно, на 15 і 16 відсотків на ділянках, де застосовували біофунгіцид Агат-25К. Крім того, на 5% підвищилась схожість насіння та на 4% енергія його проростання порівняно з контролем. З кожного гектара посівів, оброблених Агатом, зібрано на 5,8 центнера зерна більше, ніж на контрольній ділянці, з підвищеним вмістом клейковини на 2,5%. Особливо слід зазначити, що біологічна та господаська ефективність Агату при застосуванні його як фунгіциду практично — на рівні дії суміші біопрепарату Агат-25К з хімфунгіцидом Альто Супер. Це дає підстави зробити висновок про можливість обмеження застосування хімфунгіцидів при вегетативних обробках зернових (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив біофунгіциду Агат-25К на урожайність
та якість зерна ярої пшениці сорту Колективна З,
2002 рік

Варіанти обробки вегетуючих рослин Урожайність, ц/га Вміст клейко­ вини, % Маса 1000 зерен, гр. Схожість, % Енергія пророст., %
 

біолог.

факт.

       
Контроль (без обробки) 40,0 24,0 20,0 44,2 93 92

Агат-25К

50,0 29,8 22,5 46 98 96
Агат-25К+ Альто Супер 50,0 30,0 23,0 46 97 96

 

У 2003 році дію біопрепарату Агат-25К вивчали на ярих зернових при застосуванні його в композиціях з хімпрепаратами за обробки насіння та комплексного використання — обробка насіння з наступними обробками вегетуючих рослин в екстремальних погодних умовах. Весняно - літній період вегетації ярої пшениці і ячменю характеризувався теплою з недостатньою кількістю опадів погодою. За квітень—червень випало всього 64,3 мм дощів при середній багаторічній нормі 200,1 мм, що певною мірою вплинуло на ріст і розвиток рослин. Проте і в таких екстремальних умовах дія біофунгіциду Агат-25К виявилася найефективнішою. Так, якщо ураженість посівів ярої пшениці борошнистою росою на контрольних ділянках була середньою, то при застосуванні композиції Агат-25К + 'Л норми Дивіденд Стар при обробці насіння спостерігалося слабке ураження хворобою, зафіксоване також на ділянках із.застосуванням хімпротруйника в повній дозі. На посівах, оброблених додатково біофунгіцидом Агат-25К, ознаки цієї хвороби були відсутні.

На контрольних ділянках посівів ярого ячменю в період колосіння - наливання зерна помічено ураження рослин летючою сажкою. В той же час на дослідних ділянках при застосуванні Агату-25К ознаки цієї хвороби не спостерігались.

Наведені результати обліку урожаю (таблиця 3) підтверджують високу біологічну та господарську ефективність біофунгіциду Агат- 25К. Практично в усіх варіантах з його застосуванням, отримана істотна прибавка урожаю зерна ярої пшениці і ячменю. При цьому найвищі показники отримано при комплексному застосуванні Агату — як протруйника і фунгіциду.

Таблиця 3

Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових
в залежності від способів обробки насіння і посівів,
2003 рік

Варіанти досліду Яра пшениця, сорт Колективна, 3 Ярий ячмінь, сотр Цезар
Серед, урож. ц/га ВІДХИЛ. ВІД контролю, +,- Серед. УРОЖ. ц/га ВІДХИЛ. ВІД контролю, +,-
ц/га % ц/га %
Контроль — без обробки насіння і посівів 21,4 - 0 26,1 - 0
Обробка насіння — Агат-25К, ЗО мл/т 24.5 3,1 14,5 29,3 3,2 12,3
Протруювання насіння — Дивіденд Стар, 1,0 л/т 22,5 1,1 5,1 28,0 1,9 7,3
Обробка насіння — Агат-25К, ЗО мл/т + Дивід. Стар, 0,5 л/т 24,2 2,8 13.1 28,9 2.8 10,7
Варіант №2 + триразова обробка посівів, Агат-25К, 20 мл/га 26,0 4,6 21,5 31,6 5,5 21.1
Варіант №3 + триразова обробка посівів, Агат-25К, 20 мл/га 25,3 3,9 18,2 30,8 4.7 18,0
Варіант №4 + триразова обробка посівів, Агат-25К, 20 мл/га 25,8 4,4 20,6 31,2 5,1 19,5

 

Встановлено також позитивну тенденцію підвищення вмісту клейковини у зерні, особливо у варіантах з обробкою посівів Агатом, та покращення структурних показників урожаю як пшениці, так і ячменю.

Крім ярих зернових, дія біопрепарату Агат-25К перевірялась при вирощуванні гороху та гречки. Насіння гороху оброблялось перед сівбою Агатом, хімпротруйником Максім та сумішшю цих препаратів. При вирощуванні гречки Агат-25К застосовувався у різних варіантах — обробка насіння, вегетуючих рослин під час цвітіння та в комплексі. Як і на зернових культурах, тут також проявлялась ростстимулююча та фунгіцидна дія біопрепарату, внаслідок якої значно кращими зафіксовані біометричні та фізіологічні показники розвитку рослин та більш результативною була продуктивність досліджуваних культур. Так, погектарна урожайність гороху зросла на 6,0 ц, а гречки на 3,6 ц, при обробці насіння на 4,2 ц, при комплексному застосуванні Агат-25К порівняно з контрольними ділянками. Слід відмітити, що біологічна урожайність гречки більш як у два рази перевищила фактичну (бункерну), оскільки через несприятливі погодні умови не вдалося зберегти повністю вирощений урожай (таблиця 4 і 5).

Таблиця 4

Вплив біопрепарату Агат-25К па розвиток рослин
та урожайність гороху, сорт Аграрій, 2002—2003 рр.

Варіанти обробки насіння Висота росл., см. КІл-сть бобів,
шт.
Кіл-сть
зерен в бобі, шт.
КІл-сть бульб. на коренях, шт./ росл. Урожайність, ц/га
2003 р. Середнє за два роки
ц/га +,- до контролю у % до контролю
Контроль (без обр.) 80 5,2 4,4 0,8 21,5 20,9 - 0
Максім (еталон) 92 7,0 5,0 0,4 22,2 21,4 0,5 102,4
Агат-25К 96 8,0 5,9 1,2 26,9 26,3 5,4 125,9
Агат-25К+Максім 97 8,6 5,1 1.2 27,5 26,5 5,6 126,8

Таблиця 5

Вплив біопрепарату Агат-25К па розвиток рослин
та урожайність гречки, сорт Вікторія, 2002-2003 рр.

Варіанти обробки Висота росл., см. К-сть зерен з 1 росл. шт. Вага зерен з 1 росл., Біоло урожай
Ц/
Урожайність фактична , ц/га
2003р. Середнє за два роки
2003 р. 2 роки ц/га +,- до конт­ролю у % до конт­ролю
Контроль (без обр.) 88,3 27,6 0,78 17,9 19,6 16,2 13,3 - 0
Обробка насіння 89,9 43,4 1,26 29,7 30,2 18,9 16,4 3,1 123,3
Обробка вегет. росл. 94,6 38,3 1.11 27,4 26,6 18,2 14,9 1,6 112,1
Обр. нас. і вегет. росл. 104,1 51,2 1,46 35,4 34,1 20,4 17.2 3,9 129,4

 

У 2003 році вперше на Хмельниччині проведі дослідження із застосування біопрепарату Агат-25К у якості фунгіциду, при вирощуванні сої у виробничому досліді в полях насінницької сівозміни. Посіви сої оброблялись розчином Агату-25К у фазі 3-5 справжніх листків в баковій суміші з гербіцидом Півот, при нормах застосування відповідно 20 мл/га та 0,8 л/га.

В період тривалої посухи помітної візуальної різниці в розвитку рослин на контрольній та дослідній ділянках не виявлено. При подальшій нормалізації повітряно - кліматичних умов (липень-серпень) намітились позитивні зміни, які переросли у істотну різницю при збиранні урожаю та проведенні його структурного аналізу (таблиця 6).

Таблиця 6

Вплив біофунгіциду Агит-25К па структуру врожаю сої, 2003 р.

Варіанти досліду обробки посівів Висота стеб., см Вис. кріп, нижнього боба, см К-ть
гілоч. 1 пор. шт.
К-сть бобів, шт. К-сть зерен з росл., шт. Вага зерен з росл., г Урожайність, ц/га
Факт +,- до контролю
                 
Сорт Устя
1 . Контроль — без обробки 83,1 3,8 0,95 46,7 67,8 10,75 16,0 -
2. Обробка Агат-25К 87,5 6,5 3,6 56.3 91,9 14,22 22,0 6,0
Сорт Чернівецька 9
1 . Контроль — без обробки 96,1 6,1 2,0 39,1 66,8 10,76 17,0
2. Обробка Агат-25К 112,3 6,2 2,9 43,0 68,3 11,82 19,0 2,0

На підставі одержаних даних можна зробити беззаперечний висновок — біофунгіцид Агат-25К в повній мірі підтвердив свої позитивні властивості, наведені у його характеристиці, і може в широких об'ємах використовуватись сільгосптоваровиробниками усіх форм власності. На його користь свідчить і економічна доцільність та фінансова доступність. Адже прямі грошові витрати при його застосуванні у 5—12 разів менші порівняно з хімічними препаратами, окупність і рентабельність у декілька разів вищі за отрутохімікати, а додатковий валовий, дохід в середньому на кожному гектарі становить при вирощуванні зернових — 270—560 грн., гороху — 480—550 грн., гречки — 220—240 грн., цукрових буряків - до 1000 і більше гривень.

На завершення слід сказати, що цими дослідженнями наша робота з біофунгіцидом Агат-25К не завершується. Адже комплексною програмою передбачено послідовне і динамічне нарощування обсягів впровадження у сільськогосподарське виробництво екологічно безпечних та економічно обґрунтованих новацій. Попереду непростий шлях пошуку, але ми не втрачаємо оптимізму і віри у доцільність та корисність нашої роботи. Ми завжди готові прийти на допомогу бажаючим запозичити передовий і корисний досвід.

 
18008, м. Черкаси
вул. Смілянська, 118, офіс 301
тел. (0472) 63-84-06
63-67-55, 63-78-10